3.png

Sprawdź swoją wiedzę

Sprawdź swoją wiedzę na temat systemów sterowania w przemyśle. Na wszystkie pytanie zadane poniżej uzyskasz odpowiedzi uczestnicząc w naszych studiach. Zapraszamy!

Wybierz jedna poprawną odpowiedź.

1. Który język programowania nie jest językiem używanym w programowaniu sterowników przemysłowych?
A. sekwencyjny język graficzny (SFC),
B. język schematów modułów aparaturowych (FMA),
C. język listy instrukcji (IL),
D. język schematów drabinkowych (LD).

2. Wyjście triakowe sterownika służy do:
A. załączania urządzeń zasilanych prądem stałym,
B. załączania urządzeń zasilanych prądem przemiennym,
C. sterowania procesów bardzo szybkich,
D. sterowania silnikami skokowymi.

3. Adres zmiennej MD100 w sterowniku S7-300 firmy Siemens wskazuje na to, że:
A. bajt 100 będzie wykorzystany dla zmiennej MD100,
B. bajty od 100 do 101 będą wykorzystane dla zmiennej MD100,
C. bajty od 100 do 103 będą wykorzystane dla zmiennej MD100,
D. bajty od 100 do 107 będą wykorzystane dla zmiennej MD100.

4. Dlaczego w przyciskach bezpieczeństwa zaleca się stosować styki normalnie zamknięte?
A. mniejszą siłę należy zastosować do otwarcia styków,
B. sprężyna w nich występująca nie ulega szybkiemu zużyciu,
C. przerwa w okablowaniu natychmiast objawia się wyłączeniem wyjścia,
D. podczas zadziałania przycisku łuk prądowy mniej niszczy styki.

5. Pomiar średnicy otworu φ100 realizowany z wykorzystaniem systemu wizyjnego należy wykonać z zastosowaniem:
A. matrycy o rozdzielczości 640x480 i obiektywu typu „rybie oko”,
B. matrycy o rozdzielczości 640x480 i obiektywu o ogniskowej do 8 mm,
C. matrycy o rozdzielczości powyżej 1600x1200 i obiektywu telecentrycznego,
D. matrycy o rozdzielczości 640x480 i obiektywu mikroskopowego.

6. Pomiar za pomocą cyfrowego urządzenia pomiarowego jest najkorzystniejszy ze względu na rozdzielczość napięciową pomiaru w przypadku:
A. pomiaru przetwornikiem 14 bitowym na zakresie 0 – 2,5 V,
B. pomiaru przetwornikiem 14 bitowym na zakresie +/- 10 V,
C. pomiaru przetwornikiem 14 bitowym na zakresie 0 – 10 V,
D. pomiaru przetwornikiem 16 bitowym na zakresie +/- 10 V.

7. W silnikach bez-szczotkowych  prądu stałego BLDC:
A. Prędkość obrotowa zależy od częstotliwości zasilania kolejnych uzwojeń (komutacji).
B. Do sterowania prędkością nie można  stosować modulacji szerokości impulsu (PWM).
C. Prąd pobierany przez silnik jest proporcjonalny do momentu obciążenia silnika.
D. Do sterowania prędkością nie jest potrzebna informacja o położeniu  wirnika.

8. W silniku skokowym (krokowym):
A. Prąd pobierany przez silnik jest proporcjonalny do momentu obciążenia silnika.
B. Moment silnika jest stały i nie zależy  prędkości, do osiągnięcia prędkości nominalnej.
C. Moment silnika zmniejsza się ze wzrostem prędkości.
D. Możemy sterować prędkością przez zmianę napięcia zasilania silnika.

9. Do czego służy akumulator w strukturze mikroprocesora?
A. do podtrzymania zasilania zmiennych,
B. do zasilania sygnałów analogowych,
C. jako rejestr gdzie umieszcza się wynik dodawania dwóch liczb,
D. jako element wejściowy mikroprocesora.

10. Jakie prędkości przepływu czynnika roboczego stosowane są w układach hydraulicznych:
A. takie same jak w przewodach pneumatycznych,
B. trochę większe niż w przewodach pneumatycznych,
C. kilkakrotnie większe niż w przewodach pneumatycznych,
D. kilkakrotnie mniejsze niż w przewodach pneumatycznych.