5.png

Termin zgłoszeń:

od 01.06.2019 do 30.09.2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • zarejestrowanie się w systemie na stronie internetowej studiów  (po przyjęciu na studia dostęp do materiałów dydaktycznych oraz ocen) Link do rejestracji >>>
  • zgłoszenie kandydatury na studia podyplomowe na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • w odpowiedzi wyślemy Państwu wzorzec kwestionariusza osobowego, który odesłany mailowo wraz ze skanem dyplomu, dowodu osobistego, oraz skanem wpłaty min. 1 raty  jest podstawą do wpisania na listę studentów.

Płatność za studia można dokonać w jednej, dwóch lub maksymalnie trzech ratach: 1 rata do 15.09.2019 (2500zł), 2 rata do 25.01.2020 (2500zł) i 3 rata do 30.04.2020 (2000zł). W przypadku częściowego dofinansowania z firmy/urzędu opłata może być uzupełniona prywatnie. Na wszystkie wpłaty wystawiamy faktury VAT (dla osób prywatnych na ich prośbę).

Od października uruchamiamy nowe,  nowoczesne laboratorium z 8-punktową linią produkcyjną opartą o sterowniki Siemens S7 1500F i najnowsze rozwiązania i standardy przemysłowe, co niewątpliwe zwiększy atrakcyjność naszej oferty. 


Tryb zgłoszeń:

wg kolejność zgłoszeń, każde zgłoszenie potwierdzone drogą mailową

 

Liczba miejsc:

max. 16 dla jednej grupy, możliwość utworzenia dwóch grup przy wystarczającej liczbie kandydatów (utworzone w edycji 13 i 14)

 

Miejsce zgłoszeń:

pierwszy kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

następnie:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Automatyzacji Procesów, bud. B4, korytarz 1 piętro do końca, po prawej stronie szklane drzwi z domofonem

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

 

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Krzysztof Lalik (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 617 37 89)

 

Opłaty:

7 000 zł (możliwość zapłaty w 3 ratach, pierwsza rata przed pierwszymi zajęciami) 

 

Informacje dodatkowe:

 

Zajęcia odbywają się od października do czerwca kolejnego roku. W semestrze letnim i zimowym przewidziano po 6 zjazdów w sobotę i w niedzielę w godz. 8.00 -15.00.  (przykładowy plan zajęć z poprzedniej edycji studiów).

 

 

Forma zakończenia studiów podyplomowych

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej (ok. 30 stron) związanej z tematyką studiów. Ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów jest średnią zaliczeń poszczególnych przedmiotów oraz oceny z pracy końcowej.

Zaliczenie poszczególnych przedmiotów polega na zaliczeniu kolokwiów końcowych, w których szczególny nacisk położony jest na sprawdzenie nowo nabytych praktycznych umiejętności studenta np.: napisanie zadanego programu do sterownika PLC do sterowania wybranym obiektem. Zaliczenie końcowe polega na napisaniu pracy końcowej, która może mieć charakter praktyczny.

Ocena końcowa jest wyliczana wg wzoru:

Ocena końcowa = 0,6 średniej arytmetycznej ocen z zaliczeń przedmiotów + 0,4 oceny z pracy końcowej