1.png

Laboratorium Napędu i Sterowania Pneumatycznego wyposażone zostało w stanowiska dydaktyczne pozwalające na łączenie i uruchamianie podstawowych układów pneumatycznych i elektropneumatycznych. Uczestnicy zajęć mają możliwość zapoznania się z typowymi elementami stosowanymi w automatyce przemysłowej związanej z elementami i urządzeniami zasilanymi sprężonym powietrzem. Dzięki elastyczności stanowisk dydaktycznych w łatwy sposób można dostosować zakres prowadzonych zajęć do potrzeb i możliwości poszczególnych grup, od zajęć demonstracyjnych poprzez samodzielne uruchamianie układów, po indywidualne zajęcia w ramach realizacji prac inżynierskich i magisterskich.