4.png

Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych realizuje programy następujących przedmiotów.

  • Podstawy automatyzacji i robotyzacji,
  • Automatyzacja procesów produkcyjnych,
  • Systemy wizyjne w automatyce i robotyce,
  • Programowanie systemów wizyjnych 3D.

Zagadnienie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych realizowane są dwuetapowo. W pierwszym etapie realizowana jest tematyka związana z omówieniem podstaw automatyzacji. Jest to przygotowanie teoretyczne mające na celu omówienie procesu automatyzacji oraz zagadnień pomocniczych niezbędnych w jego przygotowaniu. Program w zakresie ćwiczeń praktycznych realizowany jest z wykorzystaniem pakietu oprogramowania umożliwiającego modelowanie, analizę i optymalizację zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Studenci zapoznają się z możliwościami budowy modelu procesu, a następnie uruchomienia i śledzenia wybranych parametrów procesu.

 

 

Drugi etap obejmuje przygotowanie rzeczywistego rozwiązania technicznego w formie zautomatyzowanego stanowisk wytwarzania. Szczególny nacisk położono na zapoznanie studenta z rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle i przygotowanie go do pracy na stanowisku inżyniera. W ramach etapu drugiego prowadzone jest tematyka w zakresie automatyzacji projektowania i wytwarzania a następnie śledzenia produkcji. Szczególny nacisk położono na sterowanie zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi z wykorzystaniem oprogramowania klasy MES. W laboratorium zabudowano 8 stanowisk dydaktycznych pełniących funkcję maszyn technologicznych umożliwiających budowę linii produkcyjnej. Współpraca stanowisk z oprogramowaniem klasy MES umożliwia przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych, w ramach których studenci realizują uruchomienie systemu zbierania i analizy danych procesowych. Tematyka automatyzacji rozszerzona jest również o zagadnienia związane z projektowaniem, budową oraz programowaniem zrobotyzowanych stanowisk wytwarzania. Laboratorium wyposażone jest w robota przemysłowego firmy Kawasaki oraz ploter frezujący. Studenci realizują w ramach nauki projekty wymagające znajomości procesu projektowania części i zespołów oraz projektowania stanowisk wytwarzania w systemach zautomatyzowanych i zrobotyzowanych.

 

 

Tematyka wykorzystania systemów wizyjnych w automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych obejmuje omówienie zagadnień budowy systemów wizyjnych pod kątem realizacji przemysłowych zautomatyzowanych zadań kontrolnych i pomiarowych. W zakresie ćwiczeń praktycznych realizowany jest projektowanie i dobór elementów systemu wizyjnego, przygotowanie algorytmu pomiarowego oraz oprogramowanie i uruchomienie systemu. Zadania do aplikacji wizyjnych dobrane są z myślą o samodzielnej realizacji przez studenta zadań pomiarowych występujących w procesie produkcji wyrobów w różnych branżach przemysłu. Omawiana jest również tematyka projektowania i budowy maszyn wyposażonych w systemy wizyjne przeznaczonych do pracy w zautomatyzowanych systemach kontroli parametrów produktu i procesu. Laboratorium LAPP wyposażone jest w stanowiska wizyjne stanowiska dydaktyczne umożliwiające budowę zautomatyzowanych systemów kontrolno-pomiarowych wykorzystujące technologie wizyjne w ocenie procesów produkcyjnych. W ramach realizacji przedmiotów wykorzystywane jest doświadczenie przemysłowe kierownika Laboratorium LAPP dr inż. Andrzeja Siomy poparte wdrożeniami automatyki jak i systemów wizyjnych w przemyśle polskim.