5.png

Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie studiów podyplomowych:

dr inż. Krzysztof Lalik

tel. 12 617 50 73

e-mail

 

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-2, pokój 23