5.png

W Laboratorium napędu i sterowania hydraulicznego prowadzi się badania z zakresu eksploatacji napędów hydraulicznych oraz nowoczesnych rozwiązań elektrohydraulicznych układów sterowania. Przy wykorzystaniu znajdującej się w laboratorium przekładni hydrostatycznej badana jest miedzy innymi efektywność zastosowanego typu i rodzaju regulatora w wymaganym zadaniu regulacji. Kolejne stanowisko umożliwia diagnostykę oraz badanie pomp wyporowych (pompy zębatej, łopatkowej i wielotłoczkowej) w warunkach braku obciążenia, z obciążeniem statycznym oraz obciążeniem zmieniającym się w sposób dynamiczny. Zgromadzona aparatura umożliwia wyznaczenie charakterystyk statycznych badanej pompy, wyznaczenie jej sprawności, pomiary wibracji korpusu pompy, wydajności pompy oraz ciśnień. Następne stanowisko będące układem przekładni hydrostatycznej działającej w obiegu otwartym pozwala na badanie małogabarytowych silników hydraulicznych. Stanowisko umożliwia wyznaczanie sprawności badanego silnika wraz z pomiarem jego podstawowych parametrów eksploatacyjnych (ciśnienia, natężenia przepływu, prędkości obrotowej, rozwijanego momentu). Kolejne stanowisko do badania pojedynczych zaworów hydrostatycznych umożliwia wyznaczanie charakterystyk statycznych zarówno zwykłych zaworów (sterujących ciśnieniem i natężeniem przepływu) jak i zaworów proporcjonalnych.

Zgromadzona w laboratorium aparatura badawcza i pomiarowa obejmuje następujące przetworniki i czujniki pomiarowe:

 • zespół przetworników pomiarowych do pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego w linii układu hydrostatycznego,
 • przetworniki do pomiaru natężenia przepływu cieczy roboczej,
 • czujniki temperatury,
 • bezstykowe oraz stykowe przetworniki do pomiaru prędkości obrotowej wałów pomp i silników hydrostatycznych,
 • przetworniki momentu obrotowego,
 • magnetostrykcyjne przetworniki do pomiaru przemieszczeń tłoczysk siłowników,
 • piezoelektryczne przetworniki do pomiaru wibracji korpusów elementów i układów.

 

 

Stanowiska badawcze zgromadzone w laboratorium:

 1. Stanowisko z serwomechanizmem elektrohydraulicznym liniowym.
 2. Stanowisko laboratoryjne z przekładnią hydrostatyczną pracującą w obiegu otwartym.
 3. Stanowisko laboratoryjne  z przekładnią hydrostatyczną pracującą w obiegu zamkniętym.
 4. Stanowisko do diagnostyki pomp wyporowych.
 5. Stanowisko do badania pojedynczych zaworów ciśnieniowych i sterujących natężeniem przepływu.

 

Widok ogólny laboratorium napędu i sterowania hydraulicznego

 

Stanowisko do badania przekładni hydrostatycznej z otwartym obiegiem cieczy

 

Stanowisko do badania napędów liniowych

 

Stanowisko do badania serwozaworu przepływowego

 

Stanowisko do badania zaworów ciśnieniowych i sterujących natężeń przepływu

 

Przekroje wybranych elementów hydraulicznych

 

Stanowiska demonstracyjne z elementami hydraulicznymi

 

Stanowisko demonstracyjne pomp i silników wyporowych

 

Widok stanowiska do badania pomp wyporowych z układem pomiarowo-sterującym CRIO