4.png

Zalogowani użytkownicy mogą teraz sprawdzić swoje oceny zaliczeniowe z poszczególnych przedmiotów

oraz sprawdzić średnią ocen za pierwszy semestr.